Lokacija


Igraonica i salon za zabavu

Miljakovačke staze 101,

11090 Rakovica, Miljakovac 3, Beograd

Tel: 063 8695 375 Danijela

Tel: 063 8837 855 Ilija


e mail: balonklubalfa@yahoo.com

balon i škola fudbala FK Alfa R

Miljakovačke staze 101,

11090 Rakovica, Miljakovac 3, Beograd

Tel: 063 268 114 Marko